Pratęstas GPAIS pereinamasis laikotarpis

Antrą kartą šiais metais pratęstas GPAIS pereinamasis laikotarpis

Š. m. spalio 2 d. buvo patvirtintas Aplinkos ministro įsakymas dėl tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (GPAIS), aprašo pakeitimas, kuriame numatytas pereinamojo laikotarpio pratesimas – iki š. m. gruodžio 1 d.  (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/21039370c57811e8bf37fd1541d65f38). Aplinkos ministerija gamintojus ir importuotojus ragina nelaukti gruodžio 1 d. ir pradėti kuo greičiau naudotis naująja gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema.

„Tik nuo visų GPAIS dalyvių tinkamų veiksmų priklauso, kad ši sistema veiktų sklandžiai, kad atliekų apskaitos duomenys būtų išsamūs ir patikimi ir kad būtų galima pasinaudoti visais automatizuotos sistemos privalumais. Pavyzdžiui, jeigu atliekų darytojai, kurie privalo vesti apskaitą naudodamiesi GPAIS, neatliks šios savo pareigos, tai atliekų tvarkytojai negalės apskaityti jiems perduotų atliekų sutvarkymo ir išduoti reikiamus dokumentus.“ – teigiama Aplinkos ministerijos pranešime.

Kilus klausimams, susijusiems su naudojimusi GPAIS, Aplinkos ministerija siūlo naudotis GPAIS interneto svetainės pagalbos skiltyje paskelbtais GPAIS naudotojų vadovais arba teikti paklausimus el. paštu pagalba@aaa.am.lt